MOKYKLA „SOKRATUS“ KVIEČIA VAIKUS NET  Į DVI SKIRTINGAS VASAROS DIENOS STOVYKLAS LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS!!!

STOVYKLA „JUDĖK IR DAR NORĖK“
(7 – 12 m. vaikams).

2019 liepos 01 d.  – liepos 05 d.
2019 m. liepos 29 – rugpjūčio 02 d.

Gamta visada yra tikra, unikali ir autentiška. Čia nėra kaukių ar dirbtinumo. Gamtos nereikia puošti, marginti ar dažyti – ji nuostabi tokia, kokia yra. Stovykloje „Judėk ir dar norėk“ didelį dėmesį skirsime vaikų gamtos pažinimui ir „pajautimui“: skatinsime įsijausti, atrasti kiekvieno gamtos kampelio grožį ir ypatingumą. Taip pat sieksime fizinį aktyvumą paversti vaikui maloniu, įdomiu ir motyvuojančiu procesu, skatinančiu įsitraukti į kitas veiklas, ugdyti(s) vaikui esminius – pažintinius, socialinius, komunikacinius, savarankiškumo ir kt. – gebėjimus. Stovyklaudami leisimės į ilgus žygius po įvairias Lietuvos apylinkes, atliksime pačius įvairiausius eksperimentus, patys gaminsime maistą. Dar vienas mūsų stovyklos akcentas – anglų kalba. Stovykloje vaikai kurs žemėlapius, angliškai bendraus su kitais vaikais, žiūrės ir aptars filmą, bus supažindinami su kitų šalių kultūromis: pristatysime esminius jų bruožus ir kartu praktiškai išmėginsime įvairias meno technikas. Stovykloje bus skatinamas ir vaikų pilietiškumas: jie plačiau pažins Lietuvos žemėlapį, etnografinius regionus, juos galės trumpai pristatyti užsienio šalių gyventojams, taip bus skatinama informacijos apie mūsų šalį sklaida už valstybės ribų.

Stovyklaudami mes:

 • Kursime stovyklos dvasią, paremtą mūsų pačių susitarimais, įsipareigojimais.
 • Keliausime ne tik po Vilnių, bet ir iki Dūkštų, Kernavės bei kitų gražių vietų.
 • Būsime tikri robinzonai – gamtoje ruošime maistą ir, žinoma, vaišinsimės.
 • Plėsime akiratį, žinias ir supratimą, lankydami muziejus.
 • Neleisime savo raumenukams sušalti aktyviai sportuodami.
 • Ne tik kalbėsime, tačiau ir žiūrėsime – filmą – mažiausiai dviem kalbomis.
 • Neleisime kūrybiškumui apsamanoti, atlikdami meninius darbelius.
 • Būsime vienas kumštis – stipriai mylėsime, gerbsime, palaikysime ir rūpinsimės vienas kitu ir visais, kurie gyvena šalia mūsų.

Savaitės kaina – 160,- Eur  (įskaičiuota edukacinių  programų, lankomų objektų, meno edukacijų, tyrimų, eksperimentų priemonės ir medžiagos, samdomo transporto kaina).
Pietų kaina – 4,- Eur/diena.
Vaikams būtina turėti papildytą vilniečio kortelę.

REGISTRACIJA el.paštu: registracija@sokratusmokykla.lt (nurodykite vaiko amžių ir pageidaujamą stovyklos datą).

***

STOVYKLA „360 LAIPSNIŲ KAMPU“
(7 – 12 m. vaikams).

2019 m. liepos 08 d. – liepos 12 d.
2019 m. rugpjūčio 05 d. – rugpjūčio 09 d.

Vaikai iš prigimties yra labai smalsūs, dinamiški – jie nuolat juda, viskuo domisi, gali sunkiau sutelkti dėmesį į vieną veiklą, tačiau puikiai susikaupti kitai. Suteikiant saugią ir įvairiapusę terpę tyrinėti, galima padėti vaikui save geriau pažinti, suprasti, labiau savimi pasitikėti. Grupė – reikšminga vieta, kur vaikas gali pamatyti save labai visapusiškai: kaip jis bendrauja, kaip su juo bendrauja kiti vaikai, kaip jie reaguoja į vienokį ar kitokį elgesį ir pan. Stovykloje „360 laipsnių kampu“ kiekvienam vaikui sudarysime sąlygas dalyvauti skirtingo pobūdžio veiklose, per jas ugdyti(s) bendravimo, bendradarbiavimo, savęs ir kitų pažinimo, savarankiškumo, atsakomybės ir kitus svarbius gyvenimo įgūdžius bei gebėjimus, kūrybiškumą, saviraišką. Taip padėsime vaikui atrasti savo stipriąsias savybes, jaustis gebančiam, mokančiam kažką daryti, jaustis svarbiam, reikšmingam, kartu ir atsižvelgti į šalia esančius žmones bei visuomenę, o tai padės siekti tikslų ir kitose srityse. Per skirtingas veiklas bus lavinami esminiai gebėjimai ir įgūdžiai, padėsiantys vaikui prisitaikyti visuomenėje, augti laisvam, atsakingam ir laimingam, drąsiai bei kūrybiškai išreikšti save, taip pat priimti ir gerbti kitus.

Stovykloje mes:

 • Būdami kartu, žaisdami, diskutuodami, tyrinėdami, „lipdysime“ stiprią, draugišką ir palaikančią stovyklos komandą.
 • Mokysimės pažinti, atpažinti, įvardyti, tinkamai reikšti savo ir geriau suprasti kitų jausmus.
 • Pratinsimės pamilti klaidas – jos moksle ir gyvenime neišvengiamos.
 • Mokysimės ir praktiškai išmėginsime, kaip galime gražiai bendrauti su draugais, juos gerbti, suprasti ir mylėti bei patiems būti jų priimtiems.
 • Kelsime klausimus ir ieškosime atsakymų.
 • Pažinsime ir suprasime pasaulį per bandymus ir eksperimentus.
 • Užpildysime tuščius žinių stalčiukus, lankydami muziejus.
 • Mokysimės būti atsakingi ir pareigingi ne tik patys, tačiau ir santykyje su kitais.
 • Dalysimės tuo, kas mums svarbu ir brangu.
 • Skirsime laiko atsipalaiduoti.
 • Šildysime raumenukus sportuodami, eidami į žygius.
 • Spalvinsime vaizduotę ir išlaisvinsime kūrybiškumą, atlikdami meninius darbelius.
 • Tapsime puikiais virtuvės šefais, gamindami maistą.
 • Eisime „pasižmonėti“ į muziejus, kavines.
 • Puoselėsime ir rūpinsimės gamta, sodindami augalus.
 • Sužinosime apie kitokį visai šalia mūsų egzistuojantį pasaulį.

Savaitės kaina – 160,- Eur  (įskaičiuota edukacinių  programų, lankomų objektų, meno edukacijų, tyrimų, eksperimentų priemonės ir medžiagos, samdomo transporto kaina).
Pietų kaina – 4,- Eur/diena.
Vaikams būtina turėti papildytą vilniečio kortelę.

REGISTRACIJA el.paštu: registracija@sokratusmokykla.lt (nurodykite vaiko amžių ir pageidaujamą stovyklos datą).