MOKYMOSI  MOKESTIS

0 klasė (priešmokyklinis ugdymas):
Mėnesio mokestis – 395 €*.
Maitinimo kaina – 6,00 €/diena.
Metinis mokestis – 390 €.
Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į 0 (priešmokyklinę) klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu:
info@sokratusmokykla.lt

I–IV klasės (pradinis  ugdymas):
Mėnesio mokestis – 440 € (mokama 10 mėn.).
Metinis mokestis – 390 €.
Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į I klasę (spausti čia).
PRAŠYMAS dėl priėmimo į II–IV klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu: info@sokratusmokykla.lt

V–VI klasės (pagrindinis ugdymas):
Mėnesio mokestis – 460 € (mokama 10 mėn.).
Metinis mokestis – 390 €.
Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į V–VI klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu: info@sokratusmokykla.lt


*Darželių „Šilagėlė“ ugdytinių tėvams taikoma nuolaida.

 • Mokykla dirba darbo dienomis nuo 7:1518:30.
 • I-VI klasėms mokslo metai trunka 10 mėnesių per kalendorinius metus.
 • 0 (priešmokyklinės) klasės vaikai prižiūrimi visą vasarą;
 • Liepos ir rugpjūčio mėnesiais mokykloje organizuojamos teminės dienos stovyklos.
VALGIARAŠTIS:

  2019 09 02 – 09 06 (spausti čia).
  2019 09 09 – 09 13 (spausti čia).
  2019 09 16 – 09 20 (spausti čia).
  2019 09 23 – 09 27 (spausti čia).

DIENOTVARKĖ (spausti čia).
ATOSTOGOS 2019 -2020 m.m. (spausti čia).

TAISYKLIŲ METMENYS IR PRIĖMIMAS

2019/2020 mokslo metams priimame mokinius į šias klases:

 • Į priešmokyklinio ugdymo klasę (0) priimame 56 metų vaikus, (gimę 20142013 metais).
 • Į pirmąją klasę priimame vaikus, kuriems mokslo metais sueis 7-eri metai (gimę 2013 – 2012 metais) ir kurie bus baigę priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Į antrąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 8-eri metai (gimę 2011 metais).
 • Į trečiąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 9-eri metai (gimę 2010 metais).
 • Į ketvirtąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 10 metų (gimę 2009 metais).
 • Į penktąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 11-ka metų (gimę 2008 metais) ir kurie bus baigę keturias klases (pradinio ugdymo pakopa).
 • Į šeštąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 12-ka metų (gimę 2007 metais).

PRIĖMIMO TVARKA

 • Tėvai, norintys leisti savo vaiką į mokyklą „Sokratus“, kreipiasi į mokyklos administraciją  (tel. + 370 602 58831; +370 698 80252, el.paštas: info@sokratusmokykla.lt).
 • Organizuojamas susitikimas, kurio metu pristatomi mokyklos „Sokratus“ principai, išskirtinumai ir vertybės (jie turi atitikti tėvų lūkesčius (poreikius) ir siekius).
 • Pasirašomi juridiniai dokumentai.
Sokratus-mokykla