PRIĖMIMAS

„0“ klasė (priešmokyklinis ugdymas):

 • Mėnesio mokestis – 330 €* (rugsėjis – birželis).
 • Mėnesio mokestis – 200 €* (liepa – rugpjūtis).
 • Maitinimo kaina – 6,50 €/diena.
 • Mokslo metų mokestis – 380 €.
  Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į „0“ (priešmokyklinę) klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu: info@sokratusmokykla.lt

* Paslaugų kaina nurodyta, pritaikius Vilniaus savivaldybės skiriamą 100 Eur kompensaciją (jei tėvams nepriklauso Vilniaus savivaldybės skiriama kompensacija, ugdymo paslaugų kaina didėja 100 €).
Darželių „Šilagėlė“ auklėtinių tėvams taikoma nuolaida.
Jei licėjų lanko daugiau vienos šeimos vaikų –  taikomos nuolaidos.

1 – 4 klasės (pradinis ugdymas):

 • Mėnesio mokestis – 490 € (mokama 10 mėn.).
 • Mokslo metų mokestis – 380 €.
 • Maitinimo kaina – 7,00 €/diena.
  Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į 1 klasę (spausti čia).
PRAŠYMAS dėl priėmimo į 2 – 4 klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu: info@sokratusmokykla.lt

5 – 8 klasės (pagrindinis ugdymas):

 • Mėnesio mokestis – 530 € (mokama 10 mėn.).
 • Mokslo metų mokestis – 380 €.
 • Maitinimo kaina – 7,00 €/diena.
  Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į 5 – 8 klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu: info@sokratusmokykla.lt

Jei licėjų lanko daugiau vienos šeimos vaikų –  taikomos nuolaidos.

Licėjus dirba darbo dienomis nuo 7:15–18:30.

 • 1 -8 klasėms mokslo metai trunka 10 mėnesių per kalendorinius metus.
 • „0“ (priešmokyklinės) klasės vaikai prižiūrimi visą vasarą.
 • Liepos ir rugpjūčio mėnesiais licėjuje organizuojamos teminės dienos stovyklos.

 PRIĖMIMAS

2021/2022 mokslo metams priimame mokinius į 0-8  klases.

 • Į priešmokyklinio ugdymo klasę (0) priimame 56 metų vaikus.
 • Į pirmąją klasę priimame vaikus, kuriems mokslo metais sueis 7-eri metai ir kurie bus baigę priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Į antrąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 8-eri metai.
 • Į trečiąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 9-eri metai.
 • Į ketvirtąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 10 metų.
 • Į penktąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 11-ka metų ir kurie bus baigę keturias klases (pradinio ugdymo pakopa).
 • Į šeštąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 12-ka metų.
 • Į septintąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 13-ka metų.
 • Į aštuntąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 14-ka metų.

PRIĖMIMO TVARKA

 • Tėvai, norintys leisti savo vaiką į VDU licėjų „Sokratus“, užpildo PRAŠYMĄ dėl priėmimo ir siunčia jį el.paštu: info@sokratusmokykla.lt.
 • Licėjus, gavęs prašymą dėl priėmimo, surengia nuotolinius susitikimus (jei pasikeis epideminės aplinkybės  –  susitikimus licėjuje),  kurių metu susipažins su būsimais mokiniais.
 • Po susitikimų, abiem pusėms sutarus, pasirašomi juridiniai dokumentai.
Sokratus-mokykla