MOKYMOSI  MOKESTIS

0 klasė (priešmokyklinis ugdymas):
Mėnesio mokestis – 395 €*.
Maitinimo kaina – 6,00 €/diena.
Metinis mokestis – 390 €.
Daugiau (spausti čia).
*Darželių „Šilagėlė“ ugdytinių tėvams taikoma nuolaida .

PRAŠYMAS dėl priėmimo į 0 (priešmokyklinę) klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu:
info@sokratusmokykla.lt

I–IV klasės (pradinis  ugdymas):
Mėnesio mokestis – 440 € (mokama 10 mėn.).
Metinis mokestis – 390 €.
Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į I klasę (spausti čia).
PRAŠYMAS dėl priėmimo į II–IV klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu: info@sokratusmokykla.lt

V–VII klasės (pagrindinis ugdymas):
Mėnesio mokestis – 460 € (mokama 10 mėn.).
Metinis mokestis – 390 €.
Daugiau (spausti čia).

PRAŠYMAS dėl priėmimo į V–VII klasę (spausti čia).
Užpildytą prašymą prašome siųsti el. paštu: info@sokratusmokykla.lt


Mokykla dirba darbo dienomis nuo 7:1518:30.

 • I-VI klasėms mokslo metai trunka 10 mėnesių per kalendorinius metus.
 • 0 (priešmokyklinės) klasės vaikai prižiūrimi visą vasarą;
 • Liepos ir rugpjūčio mėnesiais mokykloje organizuojamos teminės dienos stovyklos.
I VALGIARAŠTIS:

  2020 09 28 – 10 02 (spausti čia).
  2020 10 05 – 10 09 (spausti čia).
  2020 10 12 – 10 16 (spausti čia).
  2020 10 19 – 10 23 (spausti čia).

II VALGIARAŠTIS:

2020 09 28 – 10 02 (spausti čia).
2020 10 05 – 10 09 (spausti čia).
2020 10 12 – 10 16 (spausti čia).
2020 10 19 – 10 23 (spausti čia).

DIENOTVARKĖ
ATOSTOGOS 2020 -2021 m.m. (spausti čia).

 PRIĖMIMAS

2021/2022 mokslo metams priimame mokinius į 0-8  klases.

 • Į priešmokyklinio ugdymo klasę (0) priimame 56 metų vaikus.
 • Į pirmąją klasę priimame vaikus, kuriems mokslo metais sueis 7-eri metai ir kurie bus baigę priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Į antrąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 8-eri metai.
 • Į trečiąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 9-eri metai.
 • Į ketvirtąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 10 metų.
 • Į penktąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 11-ka metų ir kurie bus baigę keturias klases (pradinio ugdymo pakopa).
 • Į šeštąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 12-ka metų.
 • Į septintąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 13-ka metų.
 • Į aštuntąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 14-ka metų.

PRIĖMIMO TVARKA

 • Tėvai, norintys leisti savo vaiką į mokyklą „Sokratus“, kreipiasi į mokyklos administraciją  (tel. + 370 602 58831; +370 698 80252, el.paštas: info@sokratusmokykla.lt).
 • Organizuojamas susitikimas, kurio metu pristatomi mokyklos „Sokratus“ principai, išskirtinumai ir vertybės (jie turi atitikti tėvų lūkesčius (poreikius) ir siekius).
 • Pasirašomi juridiniai dokumentai.
Sokratus-mokykla