Mokykla prasideda nuo mokytojo, todėl mūsų pedagogai – aukštos kvalifikacijos, daugybę darbo ir bendravimo su vaikais patirties sukaupę specialistai. Licėjaus mokytojai taip pat kasdien mokosi, nes nustoję tai daryti iškart taptų neįdomūs savo mokiniams.

vaikai_mazas_2_muz raktas

MINDAUGAS NEFAS

VDU licėjaus Sokratus direktorius

Mokykla yra džiazas.  Šio žanro aukščiausio lygio atlikėjai yra puikiai įvaldę esminius muzikos atlikimo principus, tad turi daug kūrybiško polėkio improvizacijai. Moksluose to taip pat reikia – judėti pirmyn, nepasitenkinti jau esama situacija, tobulėti ir neprarasti kūrybiškumo.

Kiekvienas mokinys patirs mokymosi sėkmę, jei juo tikės, pasitikės ir jam padės mokytojai ir tėvai. Siekiame sukurti tvariai veikiantį bendradarbiavimo trikampį: mokytojai – mokinys – tėvai.

ROBERTA ŽIŽIENĖ

VDU licėjaus Sokratus direktoriaus pavaduotoja

Esu įsitikinus, kad gerą mokyklą gali sukurti tik bendradarbiaujanti bendruomenė, kurioje vyrauja šiltas ir pagarbus santykis pradedant nuo mažiausiojo iki vyriausiojo, o sprendimų priėmime dominuoja susitarimų ir dialogo kultūra. Geroje mokykloje kiekvienas vaikas yra svarbus, tad kartu kurkime palankią aplinką mokytis, tobulėti, skleistis, orientuokimės ne vien į aukštus akademinius pasiekimus, bet ir į vaiko asmenybės augimui reikalingus gebėjimus. Pasaulis nuolat keičiasi, tad vaikus turime mokyti to, kas aktualu ir reikalinga šiandien, todėl nuolatinis profesinis augimas turėtų būti neatsiejama kiekvieno iš mūsų darbo dalis.

Vaikai yra mūsų atspindys, tad savo pavyzdžiu įkvėpkime juos tikėti, svajoti, siekti ir būti laimingais žmonėmis!

svyturys_mazas
Sokratus

Darius Česnavičius

VDU licėjaus Sokratus valdybos narys

Visapusiškas ugdymas, universalus akademinis mokymas(is), stiprūs bendrieji gebėjimai, sveikas mąstymas ir socialinė atsakomybė – tokia mokykla yra šiuolaikinio ugdymo lyderė. Mokslas, sveikata ir menas kiekvienam vaikui būdinga siekiamybė, o mokytojų užduotis – sudaryti puikias sąlygas kūrybingam, dėmesio centre esančiam mokiniui. Todėl mes darome tai, ką sakome, kuo tikime. Mums svarbu ko siekia visa mokyklos bendruomenė – ugdyti laisvą, stiprią, atsakingą ir kuriančią visų mūsų prasmingą ateitį asmenybę.

Miša Jakobas

VDU licėjaus Sokratus mokytojų mentorius
(daugiau – skaitykite čia).


Viso mano pedagoginio kelio siekiamybė buvo gebėjimas kitus uždegti, pačiam degti ir nebijoti sudegti. O pirmas mano sakinys vaikams visada buvo toks: būkite arti manęs, būkite šalia manęs, kad suspėčiau pamatyti, kad galėčiau padėti.
Mokytojau, tu esi tam, kad vaikai išmoktų pakilti. Tu turi akis – kad matytum, širdį – kad mylėtum, rankas – kad apkabintum.

Vienoje iš knygų sutikau tokią įdomią mintį: ,,mokytojau, atmink, kad tavo mokiniai visada turi ir turės problemų ir tu esi viena iš jų. Pedagoge, nevirsk problema savo vaikams”.

Mokytojau, dirbk ir mokyk taip, kad rytoj vėl lauktų tavo pamokos.
Vadove, viską daryk laiku, o ne tada, kai turi laiko. Priversk galvoti savo bendruomenę!

Sokratus_vizualai_2020-4

MOKYTOJAI

…neužtenka turėti žinių, mokytojas turi švytėti…
Kristina Važnevičienė, pradinių klasių mokytoja.

žinau, jog vienas svarbiausių dalykų mokytojui – gebėti užmegzti ryšį su kiekvienu mokiniu, kad mokymasis ir pažinimas būtų išties efektyvus, o ne aklai atkartojantis. Kūrybiškumas, atkaklumas ir greita orientacija, mano manymu, yra svarbiausi šiuolaikinio mokytojo bruožai…
Justas Dalinkevičius, pradinių klasių mokytojas.

…mano nuomone, gero mokytojo tikslas yra pažadinti mokinių smalsumą, norą domėtis, pažinti pasaulį bei išugdyti vaiko sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos…
Jovita Aksamit, pradinių klasių mokytoja.

…tiek proto, tiek jausmų ugdyme vaikams reikia veiklos su tikrais, realiais daiktais, kurie yra šalia mūsų, pulsuoja gyvybe. Siekiu sužadinti norą  tai pastebėti, atrasti, suprasti, patirti. Gamta vaikų auklėjime yra be galo reikšminga, nes tai tikras žinių  ir jausmų šaltinis…
Vilma Jočienė, gamtos mokytoja.

…darbas su vaikais reikalauja ne tik žinių, nuolatinės kūrybinės praktikos, gebėjimo užmegzti ryšį su jais, bet ir begalinio troškimo padėti vaikams, kad jie užaugtų kūrybingomis asmenybėmis, darančiomis stebuklus…
Lina Bukauskienė, priešmokyklinės klasės mokytoja.

… stengiuosi, kad mokiniai pamiltų šokį, nuolatos skatinu vaikų saviraišką…
Lukas Grigalavičius, šokio mokytojas.

…geografija „draugauja” su daugeliu kitų mokslų, todėl kartu su mokiniais atrandant skirtingus geografinius ryšius, galime kurti neįkainojamas patirtis ateičiai. Norisi, kad mažų kasdienių atradimų džiaugsmas būtų, didelių pasiekimų pradžia…
Rima Bačkienė, geografijos mokytoja.

…laikas, praleistas su vaikais – tai nesibaigianti kelionė, pilna džiaugsmo ir atradimų. Kalbų mokėjimas yra geriausia dovana, pakeičianti gyvenimo horizontus…
Edita Zubriakova, anglų kalbos mokytoja.

…svarbiausia pasitikėjimas – visur visais ir visada. Pasitikėti – reiškia girdėti ir priimti kitą žmogų, jo nuomonę. Pasitikėti – reiškia būti atviram šalia esančiam, netikėtiems įvykiams ir naujai informacijai. Tai reiškia nepasikliauti vien ankstesne patirtimi, o peržengti savo galimybes, keistis ir tobulėti…
Odeta Jonykienė, istorijos mokytoja.

… kurti: kirpti, piešti ir tapyti, priklijuoti ir nupinti, dar lipdyti, dažyti ir nepasiduoti… Vėl bandyti, atsitraukti ir matyti, tobulėti, pasakyti ir pajausti čia save…
Evelina Karčiauskienė, dailės mokytoja.

… each child is a world to discover. In the field of languages, continuous learning can be a challenge but it is very rewarding to see how they learn day by day and the ease with which they memorize a new word is fascinating. Children are open books!  …
María Martínez Bort, ispanų ir anglų kalbos mokytoja.


… kiekvienas mokinys – unikalus savo prigimtimi, turimomis patirtimis ir ugdymosi galimybėmis. Džiaugiuosi, kad galiu padėti jiems pažinti ne tik matematiką, bet ir patiems save, mus supantį pasaulį, ugdytis matematinius ir kitus kiekvienam asmeniui svarbius gebėjimus: mokėjimo mokytis, loginio, erdvinio ir kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo, komunikavimo ir kt…
Asta Rudienė, matematikos mokytoja.


… kiekvienas iš mūsų – mažytis kosmosas, kurį, su didžiausiu atidumu,  tyrinėti pradedame dar vaikystėje…  Todėl svarbi pagalba, pasirenkant tinkamus įrankius ir palydovus. Teatro pasaulis kupinas išminties ir grožio, todėl gali prisidėti sėkmingų „tyrimų“ procese…

Felicija Feiferė, teatro mokytoja.

 

Šiais mokslo metais mokyklos „Sokratus“ vaikus moko 25 mokytojai.