sokratus isskirtinumai 2

VAIKAS – DĖMESIO CENTRE

 • Ugdymas yra grindžiamas kiekvieno vaiko prigimtimi, klasikinio ugdymo samprata bei patirtinio mokymo(si) strategija.
 • Čia dirba sertifikuoti daugialypio intelekto ir individualių mokymosi strategijų praktikai, taikantys mokslu pagrįstas ir pripažintas metodikas.
 • Mokykla nesustoja mokytis – tarptautiniai mokinių ir pedagogų mainai, mokytojų stažuotės užsienyje ir užsienio specialistų vizitai.
 • Mokykla yra šiuolaikiškai įrengta ir puikiai materialiai apsirūpinusi.
 • Kiekvieną trečiadienį mokykloje ugdome ne per pamokas, o per netradicines veiklas.
 • 1–5 klasėse neskiriami namų darbai, tik projektinė veikla. Mokytojų perduotas  žinias įtvirtinančias užduotis vaikai atliks mokykloje popietiniu laiku. Išimtis: užsienio kalbos pedagogas(-ė) gali skirti namų užduočių.

Apie ugdymą, paremtą vaiko prigimtimi, mokyklos SOKRATUS direktoriaus dr. Dariaus Česnavičiaus interviu „Žinių radijui“ (spausti čia).

XXI amžius: kaip ugdyti jaunimą. Mokyklos direktorius Darius Česnavičius „Žinių radijo“ laidoje „Ekspertai pataria“ (spausti čia).

Sokratus-isskirtinumai

JŪSŲ VAIKO PRIGIMTIMI PAGRĮSTAS MOKYMAS

 • „Sokratus“ progimnazijoje vadovaujamės daugialypio intelekto modeliu, derinamu su unikalia ir mokslu pagrįsta vaiko mokymosi stiliaus atpažinimo metodika.
 • Vaiko prigimties tipas tiesiogiai lemia jo mokymosi stilių – palankiausią ir pamėgtą galvojimo, informacijos apdorojimo ir supratimo būdą.
 • Psichologiniais testais tiksliai nustatome jūsų vaiko asmenybės prigimties tipą ir pagal jį taikome pedagogikos metodus, kurie įgalina vaiką lengviau įsisavinti žinias.

Išsamiai apie prigimties tipus bei daugialypio intelekto teoriją

UGDYME DALYVAUJA IR TĖVAI

 • Laimingas, savimi pasitikintis ir visapusiškai tobulėjantis vaikas. Tai tikslas, kurio siekiant būtina įtraukti ir tėvus. Tėvai skatinami aktyviai prisidėti prie ugdymo proceso ir didinant mokinių pasiekimus.
 • Aukščiausioji mūsų savivaldos institucija – Progimnazijos Taryba, kuri telkia mokyklos savininkų, mokytojų bei tėvų (globėjų) bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti aktualius klausimus ir koreguoja veiklos principus.

ATITINKAME LR REIKALAVIMUS

 • Teisinis „Sokratus“ statusas – progimnazija, kuri siekia gimnazijos statuso. Darbą pradėjome 2017 rudenį, rinkdami vaikus į priešmokyklines, pirmąsias bei penktąsias klases.
 • „Sokratus“ yra Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klasikinio ugdymo samprata, klasikinio ir šiuolaikinio ugdymo dermės filosofija bei principais, Geros mokyklos koncepcija, užsienio šalių gerąja patirtimi, mokyklos „Sokratus“ įstatais.