Sveiki atvykę į VDU licėjų SOKRATUS!

Licėjuje laikomės nuostatų, kad kalbinis, kultūrinis, matematinis, gamtamokslinis, technologinis ir meninis raštingumas yra lygiaverčiai. Siekiame ugdyti stiprias dalykines kompetencijas, o į visų mokomųjų dalykų turinį integruojame bendrąsias komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas.

Pilnavertį ugdymo procesą čia užtikrina 4 sisteminės kolonos:

 • akademiniai pasiekimai,
 • mokytojų kompetencijos,
 • inovatyvios mokymosi technologijos,
 • saugi ir auginanti aplinka.

BENDRADARBIAVIMAS SU VDU

Bendradarbiavimas su universitetu atveria naujas galimybes mūsų mokiniams ir į ugdymo procesą leidžia integruoti universitetinę aplinką. Taip tobulėja ne tik mūsų mokiniai, bet ir jų mokytojai. VDU, kaip didžiausia mokytojus ruošianti aukštoji mokykla Lietuvoje, licėjui perduoda ir didžiulę mokytojų rengimo bei tobulinimo patirtį.

 • Mokytojui dalyko programą padeda įgyvendinti mentorius – VDU dėstytojas ar mokslo darbuotojas.
 • Licėjaus mokiniams VDU dėstytojai skaito paskaitas, organizuoja įtraukiančius ir domėtis skatinančius užsiėmimus.
 • Ne tik mokytojai, bet ir visi mokiniai turi mentorius – savo vyresniuosius draugus ir pagalbininkus. Aukštesniųjų VDU kursų studentai padeda moksleiviams mokytis, suteikia jiems papildomų žinių. Konsultuoja ir motyvuoja karjeros bei kitais aktualiais klausimais.
 • Licėjaus mokiniams atvira VDU infrastruktūra: jie lankosi, mokosi ir atlieka užduotis laboratorijose, auditorijose, naudojasi virtualia universiteto mokymosi aplinka. Licėjaus mokytojai gali neribotai naudotis VDU bibliotekomis ir jų turimais ištekliais.
 • Mokytojai savo pedagoginius įgūdžius nuolat tobulina modernioje VDU Švietimo akademijoje, o mokyklos darbuotojų gretas papildo talentingiausi šioje įstaigoje parengti pedagogai.

VIETA SKLEISTIS TALENTAMS

Licėjuje mes tikime vaikais. Tikime ir tuo, kad visi mokiniai gali patirti mokslo ir mokymosi teikiamą džiaugsmą, yra unikalūs, turi savo stiprybes ir gali patirti sėkmę. Kartu su mūsų ne vienerius metus puoselėtu dėmesiu saugiai aplinkai ir VDU mokymo bazės resursais, licėjuje sukuriame išties visapusiškai pilnavertę terpę vaikų mokymuisi ir talentų atsiskleidimui.

 • Inovacijų naudojimas mokymosi procese, dėmesys mokslui ir mokytojų tobulėjimui.
 • Licėjaus mokytojų mentorius – Miša Jakobas, vienas žymiausių pedagogų Lietuvoje ir šios srities autoritetas, Šalomo Aleichemo gimnazijos įkūrėjas ir ilgametis vadovas.
 • Mokyklos efektyvumo rodiklis – asmeninė mokinio akademinė ir bendrakompetencinė pažanga ir tarptautinių bei nacionalinių patikrinimų duomenys.
 • Mokykloje skiriame didžiulį dėmesį tarptautiniam bendradarbiavimui. Tvirti ryšiai su Europos šalių mokyklomis sustiprino užsienio kalbų vartojimo galimybes mūsų mokiniams. Anglų kalba tapo kasdienybe, o antra ir net trečia užsienio kalba – kiekvieno siekiamybe.
 • Licėjuje vykdomi įvairūs ilgalaikiai projektai, skatinantys pažinti save, mokantys vaikus bendrauti, gerbti save ir kitus, gyventi sveikai ir ekologiškai, tausoti aplinką.
 • Jauki aplinka, naujos, erdvios ir išmaniai patogios klasės, saugus sporto aikštynas.

VISAPUSIŠKAS UGDYMAS

Licėjaus ir VDU akademinė partnerystė remiasi pasiteisinusiais ir sėkmingais tarptautiniais akademiniais modeliais. Moksleivių čia neruošiame vienam universitetui ar studijų krypčiai. Priešingai, licėjaus abiturientai įgyja platų ir kokybišką išsilavinimą, todėl jie patys renkasi, kur studijuoti.

Mokslą suvokiame moderniai ir visapusiškai. Šalia akademinių pasiekimų mums labai svarbūs ir kiti veiksniai, reikalingi asmenybės ugdymui.

 • Emocinio intelekto ugdymas, kūrybiškumo lavinimas.
 • Mokėjimas žinias pritaikyti sprendžiant problemas.
 • Pirmieji taikome naujausias ir pasitvirtinusias metodikas.
 • Ugdymo procesą apjungus su universiteto mokymosi baze, moksleiviai jau dabar pratinasi prie universitetinės aplinkos.

AUGINAME LAIMINGUS ŽMONES

Mokykloje kuriame saugią, bendradarbiavimu, pasitikėjimu ir pagarba grįstą aplinką. Mums labai svarbu, kad licėjaus bendruomenės nariai – tėvai, vaikai, mokytojai – čia jaustųsi išties gerai.

Norėdami geriau vieni kitus pažinti, dalijamės informacija, rengiame seminarus. O kasdienai pravarčios psichologinės informacijos galima rasti mokyklos svetainės straipsniuose, video medžiagoje (ją rasite ČIA). Mokykloje dirba psichologė – vaikų, mokytojų bei tėvų patikėtinė emocinio intelekto klausimais.

Čia mes kuriame bendruomenės tradicijas. Norime, kad mokykla ne tik teoriškai, bet ir praktiškai būtų antrais namais – tiek jūsų vaikams, tiek jų mokytojams. Švenčiame savas, mokyklos ir bendras šventes drauge (kai tik tai leidžia pandeminė situacija), džiaugiamės artimais ir šiltais santykiais su mokyklos šeimomis.
O kasdienį mūsų gyvenimą stebėti galite mokyklos Facebook paskyroje – ČIA.