INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI LICĖJUJE.

Daugiau? Skaitykite čia.

Sveiki atvykę į VDU licėjų SOKRATUS.

Esame atvira, moderni, besimokanti ir mokslo pažangos siekianti bendruomenė. Ugdome jūsų vaikus – brandžius ir laimingus žmones. Akademinė veikla licėjuje remiasi humanistine ugdymo filosofija ir naujausiais šiuolaikinės mokyklos veiklos principais.

Norite apie licėjų išgirsti daugiau? Skaitykite čia.

Glaudžiai bendradarbiaujame su Vytauto Didžiojo universitetu, tad mūsų mokiniai ir mokytojai turi galimybes naudotis itin plačia universiteto mokymo baze ir infrastruktūra.

  • Mokiniai nuo pirmųjų klasių pratinasi prie akademinės aplinkos.
  • Universiteto dėstytojai dalinasi savo žiniomis su mokiniais ir mokytojais.
  • Licėjaus auklėtiniai įgyja visapusišką kokybišką išsilavinimą, leidžiantį jiems laisvai rinktis tolesnes studijas.

Norite apie licėjaus ir VDU partnerystę išgirsti daugiau? Skaitykite čia.

Sokratus

,,Auklėjimas – sunkus darbas, tad gerinti sąlygas jį dirbti – šventa kiekvieno žmogaus pareiga, nes nėra nieko svarbesnio, kaip lavinimasis ir artimųjų lavinimas“(Sokratas).

Sokratus

Mūsų mokytojai – nuolatos tobulėjantys, klasikinio ir šiuolaikinio ugdymo profesionalai. Asmenybės, kurios įkvepia mokytis ir skatina augti.

Norite apie licėjaus komandą sužinoti daugiau? Skaitykite čia.

VDU licėjaus SOKRATUS dėmesio centre – akademiniai pasiekimai. Pagrindinis mūsų tikslas – išugdyti laisvą ir laimingą, kūrybingą, aukštos savivokos ir savivertės asmenybę, siekiančią aukščiausių mokymosi pasiekimų bei sėkmingos karjeros.

Licėjuje suteikiame galimybę ugdytis visose bendrojo lavinimo pakopose:
priešmokykliniame, pradiniame (1-4 kl.), pagrindiniame (5-10 kl.) ir viduriniame (11-12 kl.) ugdyme.
9-12 klasės formuojamos 2022 m.m.

Norite apie licėjaus ugdymo filosofiją išgirsti daugiau? Skaitykite čia.

,,Mokytojau, atmink, kad tavo mokiniai visada turi ir turės problemų ir tu esi viena iš jų. Pedagoge, nevirsk problema savo vaikams” (Miša Jakobas).

Kodėl SOKRATUS, o ne SOKRATAS ar SOKRATES?

Vienas iš mūsų įkvėpėjų, kuriant mokyklą ir jos koncepciją, buvo garsusis Graikijos filosofas Sokratas. Kodėl? Todėl, kad filosofija – neatsiejama kritinio mąstymo komponentė, o kritinis mąstymas – nedaloma šiuolaikinio ugdymo dalis.

Mes drąsiai keičiame nusistovėjusius standartus ir diegiame naujoves. Tad ir mokyklos pavadinime, bendruomenės sutarimu, atsispindi atnaujinta ir sumoderninta senųjų tradicijų išraiška.

SOKRATUS mums yra tiltas, jungiantis senovės Graikijos kultūros lopšio išmintį su šiuolaikine pedagogika, moderniomis tradicijomis, drąsa ir kūrybiškumu.

Todėl ir esame VDU licėjus SOKRATUS! Prisijunkite!

Daugiau apie mus skaitykite ČIA.

index-sokratus

Sakoma, kad 90 procentų žmogaus prigimtinių intelekto galių – užslėptos. Mes padedame jas atskleisti ir bręsti laisvai, laimingai, kūrybingai, aukštos savivokos ir savivertės asmenybei.

Pamatus sėkmingai lyderio ar lyderės karjerai dedame saugioje ir auginančioje licėjaus aplinkoje, pasitelkdami įvairiakalbes mokslo, meno ir sporto patirtis.

Vytauto Didžiojo universiteto licėjus SOKRATUS!

Čia auga ir skleidžiasi asmenybės. Padedame jiems.

Nes vaikai savo ateitį kuria šiandien.