Tas, kuris nori pajudinti pasaulį, pirma tegul pats išsijudina.

Pažink pats save. 

Sokratas

ATVIRŲ DURŲ DIENA

(Daugiau).

JŪSŲ VAIKAS – MŪSŲ DĖMESIO CENTRE:

MOKYKLOJE – KAIP NAMUOSE

 • Visapusiškas laimingo žmogaus ugdymas pasauliui atviroje, besimokančioje, modernioje, tolerantiškoje, laisvoje ir saugioje mokykloje.
 • Jauki, tarsi namų, aplinka, naujos, erdvios ir išmaniai patogios klasės, saugus sporto aikštynas, Neries slėnio terasos atgaivai.
 • Nuolatinis įvairiapusis bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, taip pat ir virtualioje aplinkoje.
 • Dėmesys gyvenimo realybei: ilgalaikiai projektai„Aš ir mes“ (su mokyklos psichologe mokomasi pažinti save, būti savimi ir bendrauti, būti kartu, savigarbos ir pagarbos), „Augu sveikas“, „Gyvenu EKO-logiškai“.
 • Mokyklos efektyvumo rodiklis – paties vaiko pažanga.

SOKRATUS mokykla. Linksmoji spalvotų kojinių aerobika.
SOKRATUS mokykla. Naktis mokykloje.

 

PAS MUS – KIEKVIENAS GABUS

 • Daugialypio intelekto ugdymas: kiekvienas mokinys yra unikalus ir turi neribotą potencialą.
 • Džiugus mokymo(si) procesas, pagrįstas skirtinga kiekvieno vaiko prigimtimi.
 • Įvairių sričių gebėjimų turintiems mokiniams – palankiausios sąlygos dirbti, kurti ir tobulėti.
 • Mokytojai dirba pagal individualų mokinio ugdymo planą, improvizuoja.

SOKRATUS mokykla. Sportas mokykloje.

MOKYTIS – DŽIAUGSMINGAS PATYRIMAS

 • Mūsų išskirtinumas – patirtinis mokymasis.
 • Visi mokydamiesi gali patirti gyvenimo džiaugsmą – mokytis ir dirbti yra smagu.
 • Trečiadieniais – tik patirtiniai nepamokadieniai.
 • Mokymasis – viso gyvenimo kelionė.

SOKRATUS mokykla. Mažieji svečiai mokykloje.
SOKRATUS mokykla. Alfa klasė.

 

sokratus isskirtinumai 3

VISAPUSIŠKAI UGDOME –

IR NE TIK PER PAMOKAS

 • Pamokų ir veiklų įvairovė – integruotas visos dienos ugdymas nuo 7.15 iki 18.30 val.: džiugu vaikams, patogu tėvams.
 • Papildomos į ugdymą integruotos pamokos: anglų kalba, šokio saviraiška, golfas.
 • Papildoma popamokinė veikla: plaukimas (baseinas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre), šachmatai, robotika, keramika, karate, logopedo paslaugos.
 • Atradimų džiaugsmui: „Smagu tyrinėti“ – mokslo ir mažų eksperimentų mokyklėlė, „Ragauk, gamink, vaišink“ („RaGaVa“) klubas – eksperimentinė mokyklos virtuvė, „TheWORLDunderMyFeet“ – skaitmeninių žemėlapių kūrimas ir geografinis pasaulio pažinimas, „DirbkUoliai“ – dirbtuvės, kuriose gimsta menas, „TEATRAS ir aš“ – mokinių iniciatyvos, kurių metu atsiskleidžia tai, kas slypi giliai mūsų dvasiniame pasaulyje, „Video MAKERS“ – vaizdo klipų kūrėjų klubas, „ELDORADO“ – knygų klubas, „TIESA“ – fotografų iniciatyvos, „Antras DUBLIS“ – kino klubas, kuriame mokomės žiūrėti… filmukus.

SOKRATUS mokykla. Papildoma popamokinė veikla.
SOKRATUS mokykla. Golfo pamokų atidarymo šventė.
SOKRATUS mokykla. Žiemos išdaigos (Alfa klasė).

AUGINAME LAIMINGUS – SAVE BEI KITUS PAŽĮSTANČIUS IR PRIIMANČIUS – ŽMONES

 • Šalia mokytojų, turime ir nuolatinę mokyklos psichologę – vaikų, mokytojų bei tėvų patikėtinę emocinio intelekto klausimais: tyrimai rodo, kad nuo jo labai priklauso ne tik žmogaus laimė, bet ir sėkmė.
 • Mūsų psichologė ne ti(e)k siekia spręsti (tarp)asmenines problemas – ji padeda kurti tokią aplinką ir tokius santykius, kad ne tik šiandien, bet ir ateityje patys mokiniai sugebėtų užbėgti joms už akių.
 • Vaikai su mokyklos psichologe mokosi savigarbos ir pagarbos: pažinti bei priimti save, būti savimi ir kartu bendrauti bei bendradarbiauti, priimti kitus kitokius, būti kartu – tai leidžia jiems bręsti kaip laimingiems, kūrybingiems, aukštos savivokos ir savivertės asmenybėms.
 • Bendradarbiaujame ir su svarbiausiais vaiko gyvenimo žmonėmis – šiais klausimais besidominčiais tėvais: tiesiog, norėdami geriau jį pažinti, vieni su kitais dalijamės informacija, rengiame ir seminarus, o kasdienai pravarčios psichologinės informacijos galima rasti mokyklos svetainės straipsniuose, videomedžiagoje ir pan.

SU PASAULIU KALBAM – NET PENKIOM KALBOM

 • Nuo 0 klasės – sustiprinta anglų kalba, nuo 2 klasės – antroji (prancūzų arba ispanų) užsienio kalba, nuo 7 klasės – trečioji ir ketvirtoji (pasirinktinai) užsienio kalba, kartu daug dėmesio skiriama lietuvių –  gimtajai mąstymo ir saviraiškos kalbai.
 • Anglų kalbos integravimas mokantis ir po pamokų: „Pasaulio pažinimas“ anglų kalba, integruotos anglų kalbos ir kitų dalykų pamokos, tarptautiniai projektai: tarptautinė mokinių projektų platforma TWINSPACE, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ERASMUS+, NORD+ ir tyrimuose, pedagogų iš tarptautinių partnerių dalyvavimas ugdymo procese, bendradarbiavimas su pažangiomis mokyklomis Europoje, metodinė pagalba iš Harvardo aukštosios mokyklos specialistų.

SOKRATUS mokykla. Anglų kalba. Game bank.

IŠLAISVINK ASMENINĘ GALIĄ!

90 procentų prigimtinių intelekto galių slepiasi.
Aš padedu TAU jas atskleisti.
Per smagias įvairiakalbes mokslo, meno ir sporto patirtis saugioje tarsi namų aplinkoje leidžiu TAU bręsti kaip laisvai ir laimingai, kūrybingai, aukštos savivokos ir savivertės asmenybei.
Taip pakloju tvirtus pamatus sėkmingai TAVO kaip lyderio ar lyderės karjerai.

Tavo mokykla „SOKRATUS“